DISTRICT LEVEL ACCREDITED PRESS CORRESPONDENTS (Updated upto 12-07-2017)

SHIMLA

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Lokesh Sood

Editor, Bhartendu Shikhar, Daily

2808285

2808285

---

92185-91003

bhartendushikhar@yahoo.com

2

Meenakshi Faith Paul

Editor, Himachal Darpan, Weekly

2650007

---

---

---

himachaldarpan@rediffmail.com

3

Sanjay Thakur

Editor, Paatan Samachar, Weekly

---

---

---

94182-70954

patansamachar@gmail.com

4

Dr. Jagdish Sharma

Editor, Girinder, Weekly

---

---

---

94181-20490

rakeshsml@yahoo.com

5

Ashwani Bali

Editor, Jai Himachal, Weekly

2647071

---

2640220

98160-24022

jaihimachal.59@gmail.com

6

Manav Pandhi

Editor, Himachal Tribune, Weekly

---

---

---

94189-39940

devkpandhi@gmail.com

7

Santosh Kumar Sushta

Editor, Aapka Samna, Weekly

---

2645000

---

94184-53928

aapkasaamna@gmail.com

8

Rajeev Kumar Sood

Editor, Girijan Samaj, Weekly

2805501

---

---

94180-62501

shimlahp3@gmail.com

9

Kameshwar Sharma

Editor, Jago Himachal, Weekly

2800002

---

 

98573-88888

98573-57357

kameshwarshimla@gmail.com

10

Joginder Kanwar

Editor,  Himachal Surkhiyan, Weekly

2624073

---

---

94185-79073

joginderkanwar@gmail.com

11

Kuldeep Kumar

Editor, Shimla Today, Weekly

---

---

---

94180-47880

98160-47848

kuldeepk195@gmail.com

12

Karuna Kanwar

Editor, Mangal Uday, Weekly

---

 

 

94181-22976

98160-29976

mangaludaynews@gmail.com

13

Hemraj Harnote

Editor, Bakhabar Connect, Weekly

 

 

 

94185-88654

bakhabarconnect@gmail.com

SOLAN

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Ambika Sharma

The Tribune

222444

---

---

94188-60000

ambi_a9@rediffmail.com

2

Mukesh Kumar

Divya Himachal

225679

---

---

98160-60060

mukeshkumardhn@divyahimachal.com

3

Pawan Thakur

Dainik Bhaskar

220172

---

---

94184-51010

tpawan74@yahoo.com

4

Naresh Pal

Punjab Kesari

220238

---

---

98163-80008

nareshpal76@gmail.com

5

Munish Kumar Sharda

Ajit Samachar

---

---

---

94180-96083

jbdmanesh9@gmail.com

6

Kamaljeet Chauhan

Dainik Tribune

265060

---

265383

94187-52699

kjschauhan@gmail.com

7

Pratap Bhardwaj

Uttam Hindu

---

---

---

94188-21027

partap.bhardwaj@gmail.com

8

Akhilesh Mahajan

Amar Ujala

225189

---

---

97360-00382

akhilujala@gmail.com

9

Rajinder Sharma

Editor, Him Drishti

---

---

---

94591-76900

newshimdrishti@gmail.com

10

Dharampal Thakur

Daily Hindi Milap

231477

---

---

94180-87601

solannews@gmail.com

11

Luxmi Dutt Sharma  

A.I.R. 

226636

---

---

98160-13363

s_nippu@rediffmail.com

12

Rajesh Sharma

News 24

256786

---

---

94180-63776

98160-27284

rajeshnews24@gmail.com

13

Poonam Sharma

India TV 

256284

---

94183-91397

78070-27284

poonamindiatv@gmail.com

14

Satish Sharma

Dainik Nyaya Setu

220532

---

---

94181-33323

-----

15

Puneet Verma

Himachal Dastak

 

 

 

93181-42493

98821-71357

-----

16

Kirti Kaushal

ETV News Himachal

----

-----

----

98167-0100

-----

17

Sukhdarshan Thakur

Aapka Faisla

226532

 

 

98160-44078

suddivyahim@gmail.com

18

Arvind Kashyap

UNI

---

---

01792-221000

94181-21000

---

BILASPUR

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Ajay Kumar Upadhayay

Hindustan Times

221535

---

---

94184-51285

htbilaspur@sify.com

2

Ashwani Pandit

Divya Himachal

221699

221320

---

94185-68573

bilaspur@divyahimachal.com

3

Geetanjli Sharma

Punjab Kesari

221199

221198

---

94184-54175

pkbilaspur@gmail.com

4

Ritesh Guleria

Amar Ujala

---

---

---

97360-20030

9736700100

bilaspur.amarujala@gmail.com

5

Rajeev Kashyap, Photographer

Amar Ujala

223809

---

---

94182-74858

---

6

Kuldeep Chandel

Dainik Tribune

223392

223392

---

93185-08700

kuldipchandel33@yahoo.com

7

Shakti Upadhayay

Jansatta

223737

223737

---

94180-03141

sattabilaspur@gmail.com

8

Vijay Kumar

Aapka Faisla

223844

---

---

94180-92570

vijay0796@gmail.com

9

Arun Reetu Dogra

Himachal Dastak

 

 

 

94599-24671

Arundogra44@gmail.com

10

Viren Kumar Prashar

Dainik Jagran

---

---

94187-22083

94187-22083

---

11

Sanjay Sharma

Dainik Bhaskar

223767

---

---

94180-90858

---

12

Anjana Shukla

Dainik Nyaya Setu

221244

 

222670

-----

bilaspurdns@gmail.com

MANDI

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Roop Upadhyay

Hindustan Times

225087

---

---

94180-02508

roopupadhyay50@gmail.com

2

Dipender Kumar Manta

The Tribune

---

---

---

94590-36214

dipendermanta08@gmail.com

3

Jai Kumar

Photographer

The Tribune

---

---

---

94181-14171

---

4

Kishori Lal Sood

UNI, News Agency

235035

---

---

94180-03536

ankushsood52@gmail.com

5

Ankush Sood

Doordarshan

235035

---

---

94180-50269

94180-60269

ankushsood52@gmail.com

6

Munish Sood

A.I.R.

235035

---

---

98160-35036

munishsood99@gmail.com

7

Birbal Sharma

Jansatta

225125

---

---

94180-40040

birbalsharma1956@gmail.com

8

Khem Chand Shastri

Ajeet Samachar

224094

---

---

94185-82300

ajitsamacharmandi@gmail.com

9

Pankaj Pandit

Dainik Bhaskar

---

---

---

93188-05150

dainikbhaskar.mandi@gmail.com

10

Hem Kant Katayan 

Dainik Tribune

225025

---

---

94180-25026

hkkatyayan@gmail.com

 

Amandeep Agnihotri

Divya Himachal

221635

---

---

94184-83010

mandi@divyahimachal.com

11

Chaman Sharma,

Photo Journalist

Divya Himachal

---

---

---

94184-04041

---

12

Hans Raj Saini

Dainik Jagran

---

---

242047

94180-01292 94180-42047

saini.jagran@gmail.com

13

Vinod Rana

Dainik Naya Setu

224334

223334

---

98055-16050

dnsmandioffice@gmail.com

14

Purshotam Sharma

Punjab Kesari

221230

---

---

94590-17496

pankaj.sharmadb23@gmail.com

15

Virender Kumar

ETV News Himachal

222060

---

---

98572-77600

---

16

Dharam Chand Verma

Himachal Dastak

247765

---

---

94186-75051

---

 

HAMIRPUR

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Dinesh Kanwar

The Tribune

224645

---

---

94180-20005

---

2

Kapil Bassi 

Dainik Tribune

---

222904

94189-32241

94181-67904

bassi2241@gmail.com

3

Vikram Dhatwalia

Dainik Bhaskar

225265

221066

223422

94180-03422

d.vikram@dainikbhaskargroup.com

4

Susheel Sharma

Ajit Samachar

223683

223683

225683

94180-23683

susheel_ajit@rediffmail.com

5

Harish Nanda

A.I.R.

222601

222601

222401

94180-02401

harishnanda62@gmail.com

6

Ranbir Thakur

Dainik Jagran

225892

225893

266965

94180-01472

inchargehrm@drm.jagran.com

7

Revti Raman Sharma

Punjab Kesari

225840

225640

222811

94180-96511

hmrpk@gmail.com

8

Mast Ram Dalel

Divya Himachal

223910

224310

94187-50009

94189-70001

mrdalel@divyahimachal.com

9

Sunny Pathania, Photographer

Divya Himachal

224310

---

---

98174-00757

---

10

Pankaj Bhartiya

Hindustan Times

---

---

---

94180-01291

pankajbhaartiya@gmail.com

11

Ravinder Chandel

Himachal Dastak

225866

---

---

94184-85647

---

12

Ravinder Thakur

Aapka Faisla

225096

225096

---

94187-79860

hmraapkafaisla@gmail.com

13

Parveen Kumar

Amar Ujala

221540

---

---

97369-80599

parveen.kumar1325@gmail.com

14

Navneet Batta

Satya Swadesh

223132

---

224041

94180-95500

batta.navneet@yahoo.com

15

Dr. Ramesh Chand Sharma

Hindusthan Samachar

 

 

 

94180-25065

---

16

Jasbir Kumar

ETV News Himachal

01972-223818

---

---

94180-00741

---

17

Surender Katoch

Dainik Nyaya Setu

221634

---

---

94180-13079

---

KANGRA AT DHARAMSHALA

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Arvind Sharma

P.T.I., News Agency

---

---

---

94181-12655

asharmapti@gmail.com

2

Satender Dhalaria

Ajit Samachar

---

---

---

94185-88656

dhalaria777@gmail.com

3

Ashok Mahajan

Aapka Faisla

223399

223399

---

94180-86587

akf4dsl@gmail.com

4

Jinesh Kumar

Punjab Kesari

01892-235714

---

---

---

---

5

Prem Sood

Dainik Bhaskar

227602

227602

---

94180-53916

westerntravels@gmail.com

6

Subhash Mehra

Jansatta

---

---

---

94181-58600

subhashmehra07@gmail.com

7

G.C. Pathania

Dainik Tribune

222400

222400

---

94186-11999

pathaniagc@gmail.com

8

Pawan Kumar Sharma

Divya Himachal

222292

---

---

94180-48488

ajay70001@gmail.com

9

Vinod Kumar, Photographer

Divya Himachal

222292

---

---

94181-22201

---

10

Akhilesh Bharti

A.N.I., News Agency

---

---

---

94180-22247

bharatiakhilesh@gmail.com

11

Rajeev Kumar Phull

Asstt. Editor, Himachal This Week (weekly)

---

---

---

94181-80088

rajivphull@gmail.com

12

Naresh Kumar

Hindustan Times

---

---

---

94186-16428

thakur.n84@gmail.com

13

Ashok Raina

UNI, News Agency

265315

---

---

94181-05533

yaksaan@gmail.com

14

Sunil Chadha

Amar Ujala

---

---

 

94186-77470

97360-03233

---

15

Rajesh Suryavanshi, Editor

Himachal Reporter, Weekly

 

 

 

97362-91000

 

16

Shailesh Bhatnagar

Aaj Samaj

---

---

---

94180-30626

shailesh.plm@gmail.com

17

Anup Dhiman

NDTV

---

---

---

94180-89132

anupdhiman@gmail.com

18

Sanjay Aggarwal

Satya Swadesh

---

---

---

98160-64741

---

19

Vikram Chaudhary

Hind Janpath

---

---

---

94180-00076

---

20

Lalit Mohan

The Tribune

222422

 

 

98050-23612

---

21

Kamaljeet,

Photo Journalist

The Tribune

222400

 

 

94180-17559

---

22

Maritunjay Puri

ETV News Himachal

01892-222730

 

 

98160-22001

96253-55552

---

 

 

 

 

KULLU

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Shyam Kulvi

Ajit Samachar

224435

---

224435

94181-83585

shyamkulvi@gmail.com

2

Ashesh Sharma

Dainik Bhaskar

---

222766

---

94184-54566

ashesh.saharma66@gmail.com

3

Ashish Sharma

AIR

---

---

---

94186-00560

ashish.htckullu@gmail.com

4

Vikramjeet Singh

PTI, News Agency

---

---

---

98162-99700

vikram@neomailbox.com

5

Dhanesh Gautam

Aapka Faisla 

---

225646

---

94181-39947

gautamfaisla@gmail.com

6

Rakesh Kumar

Amar Ujala

01902-223914

---

---

94189-30506

---

7

Abhinav Vashisht

The Tribune

222261

224272

224407

94180-22261

skyriders.kul@gmail.com

8

Anil Kant Sharma

Doordarshan

260399

---

94181-06263

98160-06263

anilkantkullu@gmail.com

9

Loveleen Tharmani

Himachal Dastak

222866

---

----

93181-42431

94187-22361

tharmai.loveleen@gmail.com

10

Kishan Shrimaan

Jansatta

94599-10130

---

---

94180-63231

himtarunews@gmail.com

11

Arun Kumar

ETV News Himachal

---

---

---

98171-84487

----

12

Ajay Kumar, Photographer

Amar Ujala

223914

---

---

94181-84147

---

13

Shalini Roy

Divya Himachal

226146

---

---

94182-04390

----

14

Nitin Sharma

PTC News

---

----

---

98165-15656

94182-05656

---

SIRMOUR AT NAHAN

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

S.P. Jerath

Ajit Samachar

224201

---

225401

94182-27701

spjerath@gmail.com

2

Sanjay Kumar Bhardwaj

Amar Ujala

226673

---

---

94186-60255

bilaspur.amarujala@gmail.com

3

Shailender Kalra

Hindustan Times

226500

---

---

94180-10182

kalrashalender18@gmail.com

4

Arun Sathi

Punjab Kesari

222575

---

224975

94180-18375

pk.nahan999@gmail.com

5

Jatinder Thakur

Doordarshan

---

---

---

94180-86852

pintuthakur9999@gmail.com

6

Ramesh Paharia

Divya Himachal

226300

---

---

98160-98953

nahan@divyahimachal.com

7

Dinesh Kumar

Dainik Bhaskar

225870

225870

---

94186-66085

dkumar454@gmail.com

8

Satish Sharma

ETV News Himachal

----

----

01702-222471

94185-48282

-----

 

UNA

Sr. No.

Name

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Rajesh Sharma

The Tribune

---

---

---

94180-93089

rajeshsharma.tribune@gmail.com

2

Saroj Modgil

Punjab Kesari

225201

---

223001

94184-68784

sarojmodgil@gmail.com

3

Jatinder Kanwar

Divya Himachal

224800

---

226867

94184-57843

kjatinder@gmail.com

4

Vijay Sharma

Dainik Bhaskar

228521

---

269111

94181-21300

vijayuna1@gmail.com

5

Rajiv Bhanot

Himachal Dastak

228866

---

224012

94181-60148

---

6

Lakhbir Singh, Photographer

Himachal Dastak

228866

---

---

98172-71112

------

7

Rajan Kumar Chabba

Dainik Savera Times

228877

---

256789

94182-72999

rajanstg@gmail.com

8

Pawan Thakur

Daily Hindi Milap

---

---

---

97363-70269

pawanthakurpressreporter@gmail.com

9

Shashi Bhushan Purohit

Amar Ujala

224616

---

---

94181-39812

97360-03849

sbhushanpurohit@gmail.com

10

Surinder Sharma

Hind Samachar

225201

225026

---

94180-93026

---

11

Tarsem Saini

Dainik Jagran

224400

---

---

91480-96934

---

12

Satish Kumar

Aapka Faisla

226699

---

---

98051-72272

---

13

Amit Sharma

ETV News Himachal

---

---

---

86790-00087

---

14

Harpal Singh

Ajit Samachar

226903

---

---

94182-96873

---

 

CHAMBA

Sr. No.

Name

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Bal Krishan Prashar

The Tribune 

225370

225370

225370

94180-67650

prasharbk@gmail.com

2

Hamid Khan

Divya Himachal

223741 

223741 

224679

94180-67567

chamba@divyahimachal.com

3

Shiv Sharma

Ajit Samachar

---

---

---

94180-08390

shiv.zeenetwork@gmail.com

4

Vinod Kumar

Punjab Kesari

223200

223200

223635

94180-67333

vinodkumarpk7@yahoo.com

5

Surjeet Thakur

Dainik Bhaskar

---

---

---

94180-11170

---

6

Ajeet Singh

Aapka Faisla

222750

222750

222750

94180-08342

ajit_cba@yahoo.com

7

Vikas Thakur

Doordarshan

222622

222622

2222622

94180-67601

jaryalvikas@gmail.com

8

Somi Parkash Bhuveta

Himachal Dastak

223866

223866

---

98162-01010

spbhuveta@gmail.com

9

Hem Singh Thakur

ETV News Himachal

 

 

 

98168-35005

---

10

Moris Moon Daniel

Dainik Nyaya Setu

 

 

 

94186-03787

---

 

 

KINNAUR AT RECKONGPEO

Sr. No.

Name

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Jeeta Singh Negi

Dainik Bhaskar

---

---

---

94181-41341

jeetanegi4@gmail.com

2

Mohinder Singh

Divya Himachal

---

---

---

94181-55155

mohindernegi@divyahimachal.com

3

Bishesher Negi

PTI, News Agency

01782-234432

---

---

94180-00024

bishesharnegi@gmail.com

4

Surender Kumar Chauhan

Aapka Faisla

---

---

---

---

---

5

Sh. Arun Kumar

ETV News Himachal

---

----

---

94181-82652

98160-44252

negiarun4@gmail.com

 

LAHUL & SPITI AT KEYLONG

Sr. No.

Name 

Name of Media Organization

Office

Fax

Residence

Mobile No.

email id

1

Sham Chand Azad

PTI

222988

222988

222988

94182-80618

shamchandazad@gmail.com

tribaltoday@gmail.com

2

Kundan Lal

AIR

245044

---

---

94183-92553

pappunalwa@gmail.com

3

Ashok Rana

Amar Ujala

---

---

---

94180-63602

asokrana72@gmail.com

4

Anil Sehgal

Dainik Bhaskar

226266

---

---

94181-95550

asehgal/lahaoul@yahoo.com

5

Sandeep Kumar Sharma

Divya Himachal

226746

---

226046

94181-47232

sandeeolacky@gmail.com

 

 

You Are Visitor No.हमारी वेबसाइट में कुल आगंतुकों 5944158